Aarhus University Seal

Kommagene Bölgesinde Roma Imperatorluk Dönemi Anıtları

New publication by Assistant professor Michael Blömer.

Blömer, M. 2018 (2019). "Kommagene Bölgesinde Roma Imperatorluk Dönemi An?tlar?", in: Wagner, J. (ed.), F?rat K?y?s?nda Tanr? Krallar. Kommagene'de Yeni Kaz?lar ve Ara?t?rmalar (Istanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay?nlar?), pp. 254–265.