Aarhus University Seal

The World of Palmyra: Palmyrene Studies Vol. 1

Edited work by Assistant professor Andreas Kropp (University of Nottingham) and Professor Rubina Raja (UrbNet, AU).

Kropp, A. & R. Raja (eds.) (2016). The World of Palmyra: Palmyrene Studies Vol. 1. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.

Table of contents

 

About the work

 

The World of Palmyra is an edited volume, which stems from a conference held at the Royal Academy of Sciences and Letters in Copenhagen. The conference was held under the auspices of the Palmyra Portrait Project headed by Rubina Raja, Professor of Classical Archaeology, Aarhus University. The Palmyra Portrait Project has since 2012 collected and analysed the largest corpus of portraits from the Roman period. The corpus holds more than 3,000 portraits. These stem from the tombs in Palmyra and belong to the period from 1st to the 3rd century CE, when Palmyra was sacked by the Roman due to the upraise headed by the legendary Queen Zenobia. The volume, The World of Palmyra, brings together article by the leading scholars working on Palmyra, many of whom have conducted field work in the city, before the time of the Civil War. The volume therefore presents us with state of the art research and insight into the archaeology and history of a Palmyra, which does not exist anymore, but which even more so should be remembered and communicated to the broader scholarly and public communities interested in learning more about this fascinating site, also called the Pearl of the Desert.

 

Danish version

 

The World of Palmyra er en antologi, som stammer fra en konference, der blev afholdt i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København. Konference blev afholdt indenfor rammerne af Palmyra Portræt Projektet ledet af Rubina Raja, professor i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet. Palmyra Portræt Projektet har siden 2012 opbygget og analyseret det største korpus af portrætter fra den romerske periode. Dette korpus indeholder mere end 3000 portrætter. Disse stammer alle fra grave i Palmyra og stammer fra perioden mellem det 1. århundrede evt. til 3. århundrede evt., hvor Palmyra blev indtaget af romerne, efter den legendarisk dronning Zenobia havde gjort oprør mod romerne. Antologien, The World of Palmyra, indeholder artikler af de førende Palmyra-forskere fra hele verden, af hvem flere har udført aktivt feltarbejde i Palmyra indtil borgerkrigens udbrud. Denne antologi præsenterer os derfor med state of the art forskning og indblik i Palmyra’s arkæologi og historie, en by som ikke eksisterer i den form som den gjorde indtil fornyligt. Derfor er det desto vigtigere, at den bliver husket og at dens historie og materielle kultur bliver gjort tilgængelig for både forskere og den bredere offentlighed, der måtte være interesserede i at lære mere om dette fascinerende sted, også kaldet ørkenens perle.

Palmyra, også kaldet ørkenens perle, er indenfor det sidste år kommet voldsomt i mediernes søgelys efter at byen blev indtaget af IS i maj 2015. Byen, der er et UNESCO verdenskulturarvssite, blev efter indtagelsen kraftigt ødelagt, flere af de berømte monumenter blev sprængt til ukendelighed, herunder det berømte Bel tempel i byen centrum. Dertil er store mængder af byens antikviteter, der overvejende stammer fra en romerske periode, blevet illegalt fjernet fra Palmyra of videresolgt på det sorte marked for antikvitetshandel. Denne unikke oaseby midt i den syriske ørken, som bl.a. var dronning Zenobia’s hjemby, er for anden gang i dens lange levetid blevet svært destrueret. Mange monumenter kan ikke rekonstrueres og meget viden er gået tabt. Publikationen The World of Palmyra præsenterer en række bidrag skrevet af verdens førende Palmyra-forskere, som giver videre af deres viden omkring lokaliteten, dens arkæologi og historie. Set i lyset af den sidste tids udviklinger, er dette en uvurderlig publikation, der bidraget til forståelsen af Palmyra’s unikke antikke kultur.